OSOBNÍ ASISTENCE

       Za účelem získání maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v různých oblastech života poskytujeme mentálně postiženým lidem službu osobní asistence.  Aby mohli postižení lidé samostatně žít, využívat běžné služby jako jsou obchody, restaurace, kina, divadla, dopravu, ale také navštěvovat školu, lékaře, úřady a chodit do zaměstnání, vedeme s pomocí naší služby tyto lidi formou nepedagogické výchovné činnosti tak, aby jim při jednotlivých úkonech osobní asistence služba nejen pomáhala, ale také tak, aby tyto úkony zvládali postupně sami. Uživatelům naší služby osobní asistence nabízíme pomoc při těchto úkonech:

  • péče o vlastní osobu,

  • osobní hygiena

  • zajištění stravy

  • zajištění chodu domácnosti

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

  • uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

          Dílčí cíle služby jsou zaměřeny na získání co největší možné samostatnosti v různých oblastech života a jsou specifikovány dle individuálních schopností jednotlivých uživatelů v jejich individuálních plánech.                                                                                          Výchovná nepedagogická činnost spočívá v prohlubování a upevňování základních hygienických, společenských a sociálních návyků, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti i v individuální formě a především působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity. Pracovní příprava je zároveň základem pro budoucí chráněné či podporované zaměstnání na volném trhu práce, jež připravujeme.

Obrazkový plán poskytovaných služeb 2015.doc (4591616)