Naše služba je finančně podporována  Karlovarským krajem, statutárním městem Karlovy Vary a městem Aš

S podporou Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb byl pořízen automobil za účelem zrychlení a zlepšení  obslužnosti při výkonu služby osobní asistence. Za podporu děkujeme.