PROČ NAŠÍ SLUŽBU?

  1. Předností poskytované osobní asistence je vysoce individuální, ohleduplný, vstřícný a vnímavý přístup k uživateli, respektování principů jako jsou úcta, práva uživatele, jeho potřeby, přání a zájmy, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami a metody práce, kterými se daří zvládat i uživatele služeb s tzv. "problémovým chováním", jež nelze umístit v pobytových ani ambulantních sociálních službách. Z toho vyplývá i vysoká spokojenost uživatelů s poskytovanou službou.

  2. Naší službou jsou její uživatelé co nejvíce připraveni na budoucí samostatný život jen s případným dohledem nebo dopomocí služby osobní asistence, rodičů nebo blízkých. Mohou tak setrvat i v budoucnu nadále ve své domácnosti a v přirozeném sociálním prostředí a nemusí být v případě nepředvídatelných situací (onemocnění rodičů apod.) vystavováni silným stresům při umisťováni do neznámého prostředí pobytových zařízení.