KOMU, KDY A KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Cílovou skupinou sociální služby osobní asistence jsou osoby s mentálním postižením příp. v  kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku 7-80 let s oslabenou nebo ztracenou schopností péče o vlastní osobu a soběstačnost z důvodu nepříznivého zdravotního stavu omezujícího tyto osoby po stránce duševní, smyslové či fyzické (případně kombinované). Služba je poskytována terénní formou, tzn. v domácnosti uživatele nebo v jiném přirozeném prostředí v Karlovarském kraji. 

 

Maximální okamžitá kapacita služby je 7 uživatelů a je odvislá od počtu pracovníků přítomných ve službě, vykonávajících v daném okamžiku přímou práci s uživateli nebo přímou péči o uživatele.


Služba je poskytována nepřetržitě celý rok běžně ve všední dny od 8 do 16 hodin a dále dle potřeby uživatele dohodou.