Komu, kdy a kde službu poskytujeme

Cílovou skupinou sociální služby-osobní asistence jsou osoby s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením ve věku 7-80 let s oslabenou nebo ztracenou schopností péče o vlastní osobu a soběstačnost (z důvodu nepříznivého zdravotního stavu omezujícího tyto osoby po stránce duševní, smyslové či fyzické (případně kombinované), služba má terénní charakter a je poskytována v Karlovarském kraji. 

Kapacita naší služby je 15 uživatelů a závisí na aktuální frekvenci a časovém rozsahu využívání služby jednotlivými uživateli, okamžitá kapacita je odvislá od počtu pracovníků v přímé péči, v současné době se jedná o 4 uživatele . 

Služba je poskytována nepřetržitě celý rok běžně ve všední dny od 8 do 16 hodin a dále dle potřeby uživatele dohodou.