Náš cíl

Hlavním cílem je získání maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v běžném životě. Dílčí cíle jsou zaměřeny na získání co největší možné samostatnosti v různých oblastech života a jsou specifikovány dle individuálních schopností jednotlivých uživatelů v jejich individuálních plánech.