CO O NÁS PÍŠÍ

Článek Deník OS Dveře dokořán 1214.pdf (1031436)

 

Článek Deník OS Dveře dokořán.pdf (1460107)

karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/tolik-prosoupanych-strevicu-netradicni-zabavu-si-uzili-naplno-20141028.html

www.mmkv.cz/data/USR_289_DEFAULT/Vary1311_fin_web.pdf

Příklad z regionu: Dveře dokořán jsou i v Karlových Varech

22. 04. 2009, Alena Mašková (časopis Můžeš)
V západních Čechách, v karlovarském regionu, v minulosti lidé se zdravotním handicapem a především ti s mentálním postižením mnoho možností a šancí na „normální“ život neměli. A přece pár obětavých lidí dokázalo otevřít tyto dveře dokořán.
Dveře dokořán, to je název občanského sdružení v Karlových Varech, které sdružuje lidi s postižením, všemožně podporuje osoby s mentálním a souvisejícím postižením. Jeho předsedovi Bohuslavu Svobodovi jsme položili několik otázek
Kdy vzniklo toto občanské sdružení?Naše občanské sdružení bylo založeno a naše činnost byla oficiálně zahájena na jaře 2005 volnočasovými aktivitami za pomoci rodičů mentálně postižených a dobrovolníků formou samostatného výtvarného kroužku, pravidelných cvičení a drobných sportovních a turistických akcí ve spolupráci s jinými občanskými sdruženími a Domem dětí a mládeže v Karlových Varech. Neoficiálně však naše aktivity sahají o minimálně o dva roky zpět do doby, kdy jsme se snažili dobrovolnickou formou vyplnit volný čas mentálně postižených dětí, protože aktivita místní zvláštní a pomocné školy, kterou tehdy navštěvovala i naše dcera, byla nedostatečná. Teprve od jara 2006, po získání dotačních prostředků, jsme začali uskutečňovat činnost s přímou asistentskou podporou klientů formou sociální služby.Co je vaším hlavním cílem, posláním?
Hlavní náplní činnosti našeho občanského sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán je ve smyslu našeho názvu komplexní integrace lidí především s mentálním postižením v přirozeném sociálním prostředí, a to při volnočasových aktivitách, podpoře samostatného bydlení i zaměstnání formou osobní asistence za účelem získání maximální samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě. Snažíme se umožnit těmto lidem žít stejně jako jejich zdraví vrstevníci a pomáhat jim tak, aby v naší společnosti měli stále více otevřeny Dveře dokořán.
Kolik lidí se stará o chod občanského sdružení?
Máme dvě osobní asistentky na plný úvazek, administrativu a organizaci provozu. Další záležitosti související s našimi plány a rozvojem zajišťuji já sám. Sociálního pracovníka máme na dohodu, na hromadnější akce a pobytové tábory využíváme výpomoc nebo dobrovolníky z dobrovolnického centra Vlaštovka při Mateřském centru v Karlových Varech. Ostatní služby související s chodem sdružení jako účetnictví a supervizi si zajišťujeme externě.
Co všechno svým klientům nabízíte?
S pomocí námi poskytované sociální služby – osobní asistence – umožňujeme mentálně postiženým lidem podle jejich potřeb a zájmů nejen se zúčastňovat různých organizovaných i individuálních zájmových činností, ale také naučit se zvládat sebeobsluhu, úklid a chod domácnosti včetně přípravy pokrmů, využívat v návaznosti na domácnost běžných služeb, cestovat, komunikovat s úřady a institucemi i zapojit se do běžného společenského a pracovního procesu. Současně tak chceme odlehčit rodičům postižených, kteří je mají v celodenní péči a nechtějí navštěvovat denní stacionáře, a zároveň připravit je i na možnost vzniku krizové situace v rodině, například změnou zdravotního stavu, kdy pak může dojít k urychlenému a nevhodnému rozhodnutí při řešení způsobu další péče. Pro postižené jedince i pro nás je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale jsme si vědomi toho a máme to vyzkoušené, že jedině osobním individuálním přístupem, jehož můžeme dosáhnout jen a pouze formou osobní asistence, jsme schopni se lépe vcítit do potřeb a přání klienta. Pak jsou výsledky úplně jiné, než když je například jeden vychovatel na pět až deset klientů. Řídíme se nejen zkušeností, znalostí, ale především vlastním pocitem. Ten nám ukazuje, jak se klient zrovna cítí, co potřebuje právě teď. Je pochvala, důslednost, radost a podobně v tuto chvíli vhodná? Neodhadneme-li náladu klienta, můžeme totiž pocítit i jeho nechuť, agresivitu, odmítnutí, závislost apod. Práce s postiženými má však současně i dost důležitý význam pro nás, při styku s klientem si totiž také velice často uvědomujeme hodnotu úplně obyčejných věcí ve smyslu textu jedné písničky kdy „věci samozřejmé zdají se být zázračné“.
Kolik máte v současné době klientů?
V současné době se staráme o šest stálých klientů, někteří využívají služby jen občas, jiní využívají služby jednou až dvakrát týdně, u tří je péče téměř každodenní a výsledky jsou pak opravdu vidět, jak říkám: nejde o kvantitu, ale kvalitu. Při pobytovém táboře jsme měli i 18 klientů, ale to už bylo opravdu maximum, dále už by to bylo na úkor kvality.
Jaké volnočasové aktivity svým klientům nabízíte?
Máme stanoven týdenní program volnočasových aktivit, které podle situace můžeme aktuálně měnit. Zabýváme se minimálně dvakrát týdně výtvarnou činností, především keramickou výrobou, malováním obrázků různými technikami do rámů, malováním hedvábných šátků, batikováním, pedikem, výsledek mívá již opravdu charakter nápaditého a originálního výrobku. Pravidelně jednou týdně aktivně cvičíme, chodíme hrát bowling, pétanque nebo zorganizujeme zajímavý výlet, dvakrát za rok pořádáme taneční zábavy a v letních měsících úspěšný aktivní pobytový tábor na Vladaři u Žlutic. V případě dostatečného zájmu uvažujeme ještě letos o pobytu u moře. V rámci vzdělávacích aktivit se s klienty zúčastňujeme práce na PC a kurzu znakové řeči.
Jaké jsou vaše nejbližší záměry?
V loňském roce se nám podařilo zajistit byt zvláštního určení pro jednoho klienta z Domova pro mentálně postižené, o něhož nyní pečujeme. Snažíme se v tomto trendu pokračovat, to znamená, že usilujeme o možnost získání dalších podobných bytů sociálního charakteru, ale již bez podmínky ZTP tak, jak tomu bylo v prvním případě, což nás ve výběru klientů poměrně dost omezuje. A naším nejnáročnějším projektem je rekonstrukce památkového objektu u koupaliště Rolava, která již od minulého roku probíhá. V něm bude vybudována kavárna a restaurace a drobná výroba a služby, bude mít charakter sociálně-terapeutické a chráněné pracovní dílny. Zde budou někteří klienti připravováni pro budoucí zaměstnání a ti připravení zde budou přímo zaměstnáváni.