NAŠE POSLÁNÍ

Jsme nezisková organizace, jejíž posláním je podpora integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí.  Umožňujeme  těmto lidem žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.