ÚVOD

19.01.2022 00:00

Vítejte na stránkách naší neziskové organizace, jejíž posláním je podpora integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnění uživateli služby žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Uživatelům pomáháme tak, aby měli v naší společnosti co nejvíce otevřeny „Dveře dokořán“. Za tímto účelem jim poskytujeme sociální službu osobní asistence, jejíž hlavním cílem je to, aby byli uživatelé co nejsamostatnější při zvládání různých činností v běžném životě.